Canisterapie nenahrazuje lékaře
10.12.2007

- Canisterapie převážně neléčí, ale usnadňuje žít postiženým
- Canisterapie zlepšuje psychiku
- Pes nenahrazuje lékařskou pomoc

O psu se říká, že je léčitelem lidské duše. Canisterapie to dokazuje a při odborném výkonu má canisterapie mnohem širší využití. Pomáhá nenásilnou a zajímavou formou rozvíjet hrubou a jemnou motoriku. Po vytvoření vztahu mezi dítětem a psem je pes silný motivační prvek.
Na přelomu století začíná určitá forma canisterapie v ČR jako jediná na světě. Tento výkon se nazývá "Polohování". Přenos energie - tepla ze psa na člověka. Převážně se využívá u těžce postižených s kombinovanými vadami. V menší míře pouze na určité části těla. Tato metoda neléčí, ale usnadňuje žít s postižením. Většinou se používá u dětí s těžkým kombinovaným postižením z důvodu nižší váhy proti dospělým. U dospělých lze využít psa k bočnímu přikládáni, nebo pes lehá na klienta. Této metody se nevyužívá.
       

Na místo, kde se canisterapie vykonává (vybrané místo v ústavu, škole a jiných zařízení) je přiváženo dítě v ortopedické sedačce. Následek postižení je i spastický stav. Ručičky sevřené v pěsti, křeče které se objevují i ve tváři. Z očí je často vidět jen bělmo. Celé tělo je napnuto, nohy natažené. Zde nepomohou žádné lékařské zákroky, ani léčba. Na připraveném místě se provede měření tělesné teploty na několika místech tělíčka dítěte (je to novinka v canisterapii zavedená ve skupině CANTES Polička) a je to jediný hmatatelný důkaz přenosu energie ze psa na člověka.

Chodidla a pěstičky 24-25°C, podkolenní jamky kolem 30°C a hlava 36°C.

Je připraven relaxační pytel, přikrývka a v poslední době i plátěné pytlíky s ohřátou soli a hlavně canisterapeutický pes. Odborné pracovnice svléknou dítě do plen a položí jej na psa. Nohy se opírají kolenními jamkami o hřbet psa. Dítě má záda podložené relaxačním vakem tak, že po prvním fázi uvolnění polosedí a pěstičky je možno přiložit na srst psa. Dítě je přikryto dekou. Působením energie psa na dítě se uvolňují nejdříve nohy, které se ohnou a opřou o bok psa. Nyní se využívá plátěných pytlíků se solí a přikládají se na chodidla. To zvyšuje účinek přenosu tepla. Následuje uvolňování v obličeji a uvolnění okohybných svalů. Ve tváři se ukazuje úsměv i smích s hrdelním brumlání. Jako poslední se uvolňují spastická sevření dlaní a ruce přejímají teplo celými dlaněmi. Je to nádherný pocit pozorovat změny vyvolané canisterapii. Dítě se uvolňuje, je vidět veselí v rozzářených očkách a slyšet broukání. Po 30 minutách polohování se provede další měření.

Chodidla 31°C, podkolenní jamky až 37,2°C, ručičky 36,9°C a hlavička 36,4°C.

Zlepšení prokrvování, uvolnění spastických stavů a dobrá nálada. Naměřené teploty nejsou vždy stejné. Nyní se měří teplota i po několika hodinách. Pokles je malý, ale stále klesá. I když canisterapie probíhá dopoledne, tak dobrá nálada - pohoda vydrží dítěti celý den. Pes neléčí, ale usnadňuje i když na krátké časové úseky, zlepšit život takto postižených dětí.