Canisterapie - činnost - klienti - canisterapeutické týmy
16.10.2009

Canisterapie je náročná a zodpovědná činnost kterou všichni členové nevydrží a i po několika letech odchází.

Canisterapie a její problémy

Je známo, že canisterapie pomáhá. V mnoha případech ovlivňuje život postižených lidí. Velice pomáhá u lidí s psychickými problémy. Zde se to týká především lidí dříve narozených, po úrazech a nemocech. Pes má značný vliv na nemocné lidi, kteří z různých důvodů přestávají komunikovat s okolím, dokáži být i hrubí, aby skryli touhu po citovém jednání a nebo ukazovali svojí určitou nemohoucnost. Pes svým chováním navazuje kontakty snadněji jak člověk, před kterým se tato skupina lidí snaží ukrýt svoje nedostatky. Pes i když někdy trvá dlouho, aby jej lidé přijali jako kamaráda a to hlavně ti co o psy nestojí. Výhoda psa je v jeho klidu a vydrží i nepříjemné zacházení jako odstrkování i kopání a snahy psa zahnat holí. Samozřejmě se musí psi pro tyto výkony vybrat. Příprava lidí v chování ke psovi je dlouhá, ale výsledek je o to větší. "Odháněči psů" se mění na dobré přátelé a milovníky psů. Dlouhá doba má potom větší účinek na zlepšování psychiky. Pro lidi s narušenou psychikou po úrazech s následky a nebo se stavy po některých nemocech je pes jako léčebný prostředek nenahraditelný. Nejsem psycholog, ani psychiatr, ale jsou to poznatky z praxe. Jsem přesvědčen, že ti co říkají, že canisterapie léčí, třeba z neznalosti říkají nepravdu, pokud se to netýká skupin lidí o kterých bylo psáno. Další skupina lidí a to se jedná většinou o děti a mládež s narušenou psychikou a je jedno zda jsou umístění do Dětských domovů a nebo diagnostických ústavů. Samozřejmě se používá jiných metod, ale stále se jedná o narušenou psychiku.

Klienti s různým postižením, mentálním, tělesným a kombinovaným se mohou rozdělit do dalších skupin podle postižení. Zde canisterapie nemůže léčit a vyléčit. Její úkol je umožnit klientům snadnější život se svým postižením a také posílit svoji psychiku, třeba již v tom, že se přestanou obávat psů, což jim přinese další možnosti v životě. Mít kamaráda i když čtyřnohého. Příjemný pocit při styku s psí srstí, teplo vydávané psem, které uvolňuje spasmy, chování psa, který dokazuje lásku ke člověku. Jistě je to mnoho dalších dobrých pocitů, které má klient se psem. Základ pro úspěšné výkony canisterapie je navázáni dobrého kontaktu mezi klientem a psem. To je část kladů canisterapie. Mnohem horší jsou početní a odborné stavy "canisterapeutů". Je naprosto nemožné znát počty lidí, kteří se snaží pomáhat s pomoci psů potřebným lidem. Z různých kurzů vychází desítky různě vyškolených canisterapeutů o kterých se dál nic neví. Zda canisterapii vykonávají, zda se dále vzdělávají, zda se jejich výsledky, klady i nedostatky dostávají mezi ostatní lidi se stejným zaměřením. Proto organizace CANTES o.s. dříve Canisterapeutický svaz (zkratka CANTES – canisterapeutický – svaz ) nepřipustil ke canisterapeutickým zkouškám psa jehož pán není členem organizace. Tak se vědělo kde, kdy, s jakými výsledky je prováděná činnost. Každý člen má mít vypracován projekt pro výkon canisterapie v určitých zařízeních, kde jsou povinnosti a také údaje o členu a jeho psu. Zde jsou sepsány dohody mezi vedením zařízení a členem organizace. Je zde také požadavek na vedení zařízení, aby nejméně jednou za rok byla činnost v zařízení zhodnocena. Podané návrhy na zlepšení apod. je to zpětná vazba. Tak se dá zjistit, jak který tým je aktivní a jaké má výsledky.

Tam kde se tým nesnaží a aktivita je mizivá, případně dojde k jinému prohřešku (alkohol), tak takový tým končí. Taky je známo, pokud tým vynechává canisterapii v zařízení, následně si vyhledává důvody proč se nemůže zúčastnit a brzy to končí odchodem z organizace. Je téměř vyloučeno, že by se někdy k této náročné činnosti vrátil. Snadněji se zvykne na pohodlí a zbavení odpovědnosti. Co je značně nepříjemné při zrušení činnosti týmu je zklamání klientů. Odcházející člen je upozorněn na neplatnost certifikátu. Všechny týmy skupiny Polička CANTES o.s. jsou zveřejněné na webu nebo je možné se informovat na telefonech vedení skupiny. (774 490 634, 777 609 063 nebo 724 207 689), případně na e-mail: Z.Tauer@seznam.cz Skupina Polička je největší z celé organizace a také je zde nejvíce odcházejících i přicházejících členů. Počet nových členů je větší jak odcházejících a tak se skupina stále zvětšuje a tím i její činnost. Skupina Polička se stará o proškolování svých členů. Školení se zúčastňují i někteří členové dalších skupin CANTES o.s. Skupina se snaží starat o základní vybavení týmů a některé mají pomůcky v hodnotě desítek tisíc. Pro příští rok se vedení chce postarat více o členy. V určité výši si budou moci členové vybrat zda dostanou uhrazeno pojištění psa, veterinární ošetření psa, krmení psa, využít částky k proplacení školení a nebo jiného vzdělávání mimo školení v rámci CANTES o.s. které je pro členy zdarma. Možnosti je více a zaměřit se na pomoc členům je nutné, protože zdarma vykonávají canisterapii a dokonce hradí některé výdaje ze svých prostředků.