Nehlášená návštěva na školení členů a zkoušky psů
30.09.2009

Některé organizace měly u zkoušek "chování psa na jiná zvířata". Jistě se dalo u psa poznat, jak by se mohl chovat, při setkání třeba s kočkou. Bylo to pro případ, že by se při canisterapii setkali s jinými zvířaty. U zkoušek byla tato rušící zvířata uzavřená v kleci, bez možnosti bránit se útěkem a tím byla stresovaná. Jednalo se o kočky, králíky, fretky, morčata a pod. Podal jsem dotaz na ÚKOZ Mze jak mohli schválit tento cvik, kde jsou zvířata stresována. Odpověď byla, že tento Řád ochrany zvířat nebyl schválen.

Chování psa k ostatním zvířatům mimo psů u zkoušek nemáme, ale na školení členů a zkoušky psů byl tento cvik proveden a to ještě s větší zátěží na psychiku psů. "Náhoda". Ze zkušeností vím, že se dá tento cvik naučit, ale pokud není utvrzen a pes bude mimo dosah psovoda, může se stát, že při setkání psa třeba s kočkou dojde k utlumení učeného a zesílí kořistnický pud. Vše co se učilo je pryč. Pes, který má požadovanou povahu, tak nemá snahu kočku ukořistit. Sice se může za kočkou rozběhnout, ale ne z důvodu ulovit. To však kočka neví a proto utíká. V tuto dobu při dobré povaze psa a neučení psa k pronásledování zvířat je pes snadno ovladatelný. Chodil jsem do jednoho ústavu dělat canisterapii. Měli tam mnoho koček, které chodili po nádvoří nebo seděly ve společenské místnosti na židlích. Přicházíme se psem do místnosti. Některé kočky utíkají a jiné sedí na židlích dál. Pes bez náznaku agresivity očichá kočku a i když kočka reaguje naježeným hřbetem, nic se neděje. Do doby, kdy do toho zasáhne člověk. Snad z obavy, že se něco stane, berou klientky kočku do náruče. To však kočka nebere jako ochranu, ale spíše omezení pohybu. Přispívá k tomu i pes. Jde se podívat co se tam děje a to vyvolá obrannou reakci kočky. Přibližuje se pes a kočka nemá možnost útěku, protože ji svírá v náručí klientka. Kočka se snaží uvolnit a tak dojde k poškrábání klientky kočkou. Pes se choval klidně a to se děje i u jiných zvířat. Králík se snaží využít svých zbraní (drápy). Je pravdou, že i u klidnýh zvířat po útoku psa na klec - stačí rychlý pohyb a nebo zaštěkání, dochází u takto uvězněných zvířat k obavám až stresům. Jistě, bude-li kočka se psem v domácnosti, vzniká přátelství. Naše kočka jde žrát z misky psa, spolu leží v místě určené k odpočinku. Venčení psa bez kočky ukazuje, že jeden druhému chybí.

Jediné zvíře, které můj pes nenávidí (a veškerá moje snaha naráží na nesplnění příkazu) je kuna - značně rušící podnět. Byl to tvrdý boj, kdy oba dostali výprask. Pes uchopil kunu v polovině a chtěl pověstným máváním zlomit kuně vaz. Ta se otočila, útočila na čumák drápy a zuby. Na oči se nedostala. Pes zvítězil. Ale od té doby když ucítí kunu, je špatně ovladatelný a musím si pro psa jít.

Co se nám stalo na školení členů CANTES o.s. a zkoušek jejích psů. Již v pátek přijíždí více účastníků. Od 17. hodiny probíhá v oddělené místnosti restaurace teoretické školení rozhodčích a druhý den také praktické posuzování psů podle nového zkušebního řádu. Nutno vyvrátit myšlenky, že když vše probíhá v restauraci, nechybí konzumace alkoholu. To by nemuselo žádné školení být. Důvod byl lidský a to, že se zde vařilo do 19. hod. Školení rozhodčích v areálu, kde školení členů a zkoušky mají probíhat by znamenalo být bez večeře. Porada a školení trvalo ještě dlouho po 19. hodině. Psi byli neklidní, ale bez dalších výraznějších projevů. Místností se procházelo mourovaté kotě bez náznaku obavy. Spíše vyvolávalo u psů zájem o hraní. To jsme ale nemohli dovolit. Měli jsme mnoho práce. Kotě muselo ven. Po ukončení školení rozhodčích pokračovala debata dál. Všichni jsme se nasyceni a v dobré náladě bavili dál a jak to bývá, zase o canisterapii. Drzé kotě odposlouchávalo, co se probíralo. Při odchodu do zařízení k uložení svých tělesných schránek ke spánku nás kotě neopouští a svorně nás s volně pobíhajícími psími kamarády doprovází do areálu. Stojíme v hloučku a tu ucítím bodavou bolest. Kotě za vydatné pomoci drápů šplhá téměř do dvoumetrové výšky a sedá si mně na ramena. Mnohem příjemnější místečko na odpočinek poskytli kotěti berňáci. Fena a pes s hustou srstí. Také třetí den, kdy probíhaly zkoušky se zde kotě potuluje. I když nemáme tento cvik ve ZŘ, tak by bylo možné všem psům zapsat plný počet bodů.