Canisterapie je odborná činnost vykonávaná srdcem, citem a porozuměním
28.11.2009

Canisterapie vyžaduje přístup ke klientům, kteří se nesmí nikdy dostat za peníze na pomyslném žebříčku priorit.

Případ, kdy je snaha dělat canisterapii za peníze
Bohužel je nutné řešit případ, kdy je snaha dělat canisterapii za peníze pod jinou organizaci, která nemá jinak s canisterapii nic společného. Pouze hledá canisterapeutické týmy, které potom za úplatu dosazuje do různých zařízeních. Kolik asi počítá za hodinu klientovi, když psovodovi nabízí 200,- Kč/hod. Ve stanovách CANTES o.s. je psáno, že canisterapeutické výkony se neplatí a provádějí se v osobním volnu. Pokud je canisterapie vykonávaná v pracovní době je provedená dohoda o napracování neodpracované doby.

CANTES o.s. nezakazuje členům být v dalších organizacích a to ani v organizacích, které mají uvedenou činnost canisterapii ve stanovách jako "účel a poslání". Zde však mohou nastat problémy, které budou znamenat ukončení členství pro porušení stanov. Každá organizace má rozdílné stanovy a směrnice a tak může docházet k jejich porušení. Dále bude jistě zajímavé, jak budou tyto organizace vykazovat činnost canisterapeutického týmu. Jestli obě organizace vykazují výkony tohoto týmu jako svoji činnost, tak to je podvod. To je jeden z problémů.

Dalším problémem je, na který certifikát vykonává canisterapeutický tým činnost a jaké jsou podmínky pro využívání certifikátů od organizace tento doklad vydala. CANTES o.s. se snaží vybavovat své canisterapeutické týmy vybavovat pomůckami, částečně hradit i činnost (školení, očkování psů, dopravu apod.) To se týká výše získaných dotací, grantů a dalších příspěvků. Z poznatků od různých zařízení kde bylo provádění canisterapie za úplatu se ve většině dostával klient za peníze. Příklad: canisterapie byla nabídnuta za 1000,- Kč na hodinu, při účasti 10 klientů. To bylo moc a tak promiňte ten název, (divoká canisterapeutka) dala návrh – tak dejte 50 klientů za 1000,- Kč. To hovoří za vše.

Další příklad, když byl "stroj na peníze" golden retriever přímo zneužíván k mnoha výkonům canisterapie, až se z toho zhroutil. Taky peníze, peníze a zase peníze a to bez ohledu na klienty a nebo na psa. Lze pochybovat, zda tito "lidé" se vůbec hodí k výkonům canisterapie. Zajisté se canisterapie řadí do sociální třídy a mělo by zde tedy převažovat sociální myšlení. Ze zkušeností víme jak působí výkony canisterapie s dobrými výsledky, když se ukazují rozzářené oči, úsměv a někdy i slzy. Kdy se rodiče, nebo personál vyjadřují o zázraku. Když se pokroucený dětský uzlíček stává po půl hodině zase človíčkem.

Je toho mnoho co pociťuje člověk, který dělá canisterapii srdcem, citem a pochopením. Ta druhá skupina se asi bude dívat na hodinky, aby stihla vydělávat pomoci canistarapie v dalším zařízení. Kolik tento "vydělávač" dá peněz do pomůcek a dalších prostředků pro výkony canisterapie. Jen pomůcky pro polohování se pohybují v cenové relaci 1500 – 10000,- Kč. Ostatní pomůcky a prostředky pro canisterapii se dají koupit od několika set do několika tisíc a to za jeden kus. Stačí si spočítat velice jednoduchou činnost a to spojitost jemné a hrubé motoriky s učením barev. Pět vodítek s pěti obojky různých barev.

Klient má za úkol vybrat obojek podle barvy a připnout na krk psa (označení barvy a jemná motorika), vybrat vodítko jiné barvy a připnout na obojek, následně vodí psa na vodítku. (Označení barvy, jemná motorika a následně hrubá motorika) Nyní k cenám – vodítko s obojkem celkem levně za 200,- Kč a máme jich pět. Jednoduchý výkon 1000,- Kč. Didaktické pomůcky také nejsou levné. Dále se jedná třeba o přikrývky při polohování, případně jako podložky pod klienty i psy. Také v tomto jsou rozdíly mezi volně pracujícími canisterapeutickými týmy a těmi organizovanými, pokud se organizace stará o členy.