Pozor - dochází ke zneužití certifikátů CANTES o.s. skupina Polička
13.11.2009

Vzor platného certifikátu
skupiny CANTES o.s. Polička
Každý člen naší organizace ví, že po odchodu z CANTES o.s. jsou certifikáty (z různých důvodů k výkonu canisterapie) NEPLATNÉ a má je odevzdat. Každé další využívání je zneužití dokladů a také podvod jak na jednotlivce, ústavy, školy, ...

Bylo zjištěno, že jsou ve městě Litomyšl nabízené služby canisterapie bývalou členkou organizace CANTES o.s.
V Pardubickém kraji převážně vykonává canisterapii skupina CANTES o.s. Polička. V roce 2009 byly členům vydány nové certifikáty a všechny dřívější jsou NEPLATNÉ. Vzor je zveřejněn. Tímto upozorňujeme na nebezpečí zneužití neplatných certifikátů.

Lukáš Kánský, vedoucí CANTES o.s. skupiny Polička

Případné dotazy zašlete na e-mail: kansky@cantes.cz nebo volejte na tel: 775 384 897