Blíží se jaro a sníh rychle odchází
01.03.2010


Je to období kdy přichází "jarní únava" a to jak u lidí, tak u psů. Organismus vyčerpává zbytky vitamínů a stopových prvků a tak dochází k vyčerpání i s vlivem na psychiku.

Slunéčko a očekávaná zeleň jistě pomůže lidem i zvířatům. Zajisté tato doba má a bude mít vliv na mnoho klientů. V některých zařízeních byly virózy a proto byla přerušená i canisterapie. Nyní se vracíme k době přerušení a budeme pokračovat s větším nasazením. Také i nám to opět přinese novou radost a příjemné pocity z výkonů mající vliv na klienty. Za rok 2009 a začátek 2010 se do naší skupiny přihlásilo dalších 16 členů, ale zároveň čtyři odešli. Možná, že se sníží členská základna nezaplacením členských příspěvků do 15.2.2010. Doba je zlá, ale 100,-Kč za rok se dá v rozpočtu člena najít. Budeme se snažit členům skupiny zase pomoci jinak. Třeba částečně přispět na krmení psa, očkování, pojištění a pod. do určité výše, která bude odvozená podle toho kolik financí skupina zajistí. Musíme prosit členy, aby se snažili předjednat podporu činnosti skupiny ze strany sponzorů, podniků, úřadů apod.

Rádi by jsme opět vydali další "canisterapeutickou brožurku" skupiny. A pokusili se zapojit sponzory tak, že by měli v brožurce placenou reklamu. Brožurka bude mít velikost A5 a tak by jedna stránka reklamy s barevnými fotografiemi a tiskem stála 2500,-Kč a dvojstránka 3500,-Kč. Reklama by měla být zaslána mailem nebo na CD. Zkušenost máme s prodělkem, ale přitom s výdělkem. Požádáme Městské a další úřady využít brožurky k reklamě měst zdarma. Většinou se to vrátí z jiné strany od města. Zatím máme ve skupině přes 50 členů a pokud by každý člen zajistil sponzora apod. s částkou 500,-Kč tak by se uhradily náklady na brožurku. V případě zajištění placených reklam v brožurce by se tato částka využila na podporu činnosti členů. Je zde další problém a to, že někteří členové raději dají těch 500,- ze svého, aby nemuseli "žebrat" u těch co mohou pomoci (sponzoři, úřady, podniky apod.) Jelikož za ty roky co chodím, prosím a ponižuji se při jednání o podporu činnosti canisterapeutické skupiny, nevidím smysl, aby člen dal peníze se svých úspor a tak skupině pomohl. Vždyť člen dává mnohem více. Odbornou a náročnou činnost bez nároku na mzdu a také pouze ve volném čase. Možná, že mnohé odradím, když uvedu jak se mnozí, které prosíme o pomoc chovají a dávají na vědomí, že jsou mnohem výše a se "žebráky" se nebaví. Je to o to bolestivější, když se jedná o pomoc činnosti, která je zaměřená na klienty s různým postižením. Pro podnikatelé je výhodnější dát statisíce, když se jim to vrací jako veřejná reklama v televizi apod. Dávat něco organizacím, které bezprostředně pracují přímo s klienty, ale nejsou dostatečnou reklamou. Je pravdou, že i když nebude ze stran sponzorů, úřadů a podniků činnost podpořena, tak jí jistě neukončíme, protože nám záleží na klientech více jak těm, na které se obracíme.

Nutno vyzvednout přístup KÚ Pardubice a MěÚ Polička a také MěÚ Svitavy. Sponzoři jsou pohádkou pro dospělé. Je jich opravdu málo a ještě nechtějí být zveřejněni. To však neznamená, že jejich dar nevyúčtujeme. Vše prochází účtováním stejně jako s dary od úřadů. Nikdo z členů a funkcionářů organizace nedostává plat od zařízení kde canisterapii provádí a nedostává žádnou finanční úhradu ani od CANTES o.s. skupina Polička.

Naše priority zaměřené k canisterapii jsou: cit, láska a porozumění zaměřené ke klientům. Také příkladná spolupráce s odborným personálem zařízení, kde canisterapii vykonáváme.

Zdeněk Tauer