Domov pro seniory v Jičíně nové pracoviště Sally a Waldy
21.01.2010

Po tom, co se polovina našeho týmu odstěhovala natrvalo na chaloupku u Jičína, jsme museli udělat změny i v naší canisterapeutické činnosti. Vzhledem k tomu, že když jsem v Pardubicích, nemám většinou pejsky sebou, ale jsou s Petrem na chaloupce, kde jim je krásně /jsme na takové samotě u lesa/ museli jsme bohužel značně omezit naši činnost v Pardubicích. Byli jsme sice s pejsky ukázat canisterapii v Domově pro seniory na Dubině a zúčastnili se několika přenášek ve VČM v rámci výstavy Psí život, ale naše hlavně působení se nyní odehrává hlavně v Jičíně a to v Domově pro seniory . Kapacitně se Pardubice a Jičín nedají vůbec srovnat, zatímco v Pardubicích jsme za naši jednu návštěvu stihli stěží jedno oddělení, v Jičíně stíháme navštívit zájemce z celého domova. Domov je rozdělen na 2 patra, senioři jsou při našich návštěvách shromážděni v klubovně, kde si hromadně povídáme a ukazujeme něco z toho, co pejsci umí a potom ještě chodíme na individuální návštěvy po pokojích. Při našich návštěvách nás doprovází soc. pracovnice – paní Škodová a Kolomazníková, které jsou tvůrkyněmi malé fotogalerie z naší činnosti...

Protože jsou Pardubice i nadále mou srdeční záležitostí, zde jsem s půlroční Sallynkou začínala, chtěla bych tímto moc poděkovat Romaně Zitové, která tam za nás činnost převzala. Navštěvuje seniory 1 x týdně a zájem o její návštěvy je veliký. Domov v Pardubicích má 7 oddělení a bude se nadále rozšiřovat, takže tam jeden tým opravdu nestačí. S canisterapií tam jsou spokojení a prosili nás o rozšíření počtu týmů, takže do budoucna doufám, že se nám podaří sehnat nové zájemce, abychom stihli potěšit více lidí než doposud. (pozn. redaktora: o novém týmu už se jedná a od příštího měsíce se domov může těšit na nový caisterapeutický tým...)

Šárka Bažantová a Sally Petr Krása a Walda