Terapie psem - Bohdana Melicharová a Eva Pelikánová
15.01.2019

Naše praxe zpočátku zahrnovala práci ve Speciální praktické škole pro studenty s kombinovaným postižením, která sídlila přímo v našem městě. Tehdy jsme měli pouze 2 psy a byly to pro nás, začínající canisterapeuty, velmi přínosné zkušenosti práce s dětmi.

Navázali jsme pravidelnou spolupráci a mezi nejoblíbenější aktivity patřila návštěva psího cvičiště, kde si studenti mohli přímo vyzkoušet psí sporty, především oblíbené agility.

Byly to velmi dojemné pokroky dětí, které vlastně nikdy neměli možnost něco takového zažít na vlastní kůži. Podle typu zdravotního či mentálního postižení jsme volili vhodné aktivity, které měly děti šanci zvládnout sami. Takové akce byly zakončeny opékáním špekáčků samozřejmě za veliké asistence jejich nových psích kamarádů. Tyto akce přímo ukázkově naplňovaly některá z poslání terapie se psem - verbální i neverbální komunikaci, uvolňování psychického napětí, radost z pouhého kontaktu se psem a posilování komunikace spolu navzájem (studenti si začali mezi sebou předávat poznatky, co už se psem dokázali).

Protože byla tato Speciální praktická škola zrušena, další naše aktivity jsme zaměřili na seniory.

„Dbejme, aby stáří nedělalo vrásky na duši, když je dělá na tváři,“
motto pracovníků Domova pro seniory Mitrov (www.domovmitrov.cz)

Do Domova pro seniory v Mitrově jezdíme obvykle jednou měsíčně a to už od léta roku 2015. Po dohodě s pracovníky aktivizačního úseku střídáme skupinový a individuální program. Tento článek je věnován skupinovému programu.

Naši psí terapeuti

V současné době máme k dispozici smečku pěti psů – dvě roční štěňata s čerstvě složenou zkoušku ZCP1 a tři psy ve věku 4 – 9 let. Smečku tvoří dvě fenky plemene australský ovčák a tři pejsci plemene border kolie. Jsou to střední plemena, hmotnosti od 18 do 26 kg. Rozdíl mezi psy a fenami není patrný, je vidět spíše odlišný temperament jednotlivců. Každý má jiné schopnosti a je více či méně vhodný k určitým aktivitám. Samozřejmě velmi dbáme na to, aby naši psi byli ve skvělé kondici (pečujeme o jejich zdraví, čistotu, psychickou pohodu). Mezi námi – psovody a psy je velmi intenzivní vztah, což je předurčeno trvalým kontaktem s nimi (pejsky máme v bytě). Větší počet psů nám dává více možností:

   a) vybrat pro každou činnost či terapii vhodného psa/psy
   (např. někteří nejsou vhodní na polohování při individuální terapii)

   b) vybrat aktuálně nejvhodnější psy podle jejich momentální zdravotní, fyzické či psychické kondice

   c) vystřídat psy během terapie (zejména mladí pejsci potřebují častější odpočinek)

   d) pokud pes začne jevit známky únavy během terapie, necháme jej zrelaxovat na klidnějším místě
   a využijeme jiného

Skupinový program

Hlavním cílem je podporovat duševní pohodu klientů. Používáme především intuitivní metody, které mají za cíl prioritně trenink pohybovového aparátu a trenink kognitivních funkcí. Skutečnost, že se již všichni navzájem známe, nám značně ulehčuje práci a umožňuje nám to společně si celou terapii skutečně užít. Pokud se klient usmívá a zlepší se mu nálada, je náš cíl splněn. Program je obvykle rozdělen do čtyř tréninkových bloků, celkem trvá asi hodinu a délku určuje obvykle únava psů.

   1. Drobné treninkové aktivity na procvičení paměti
Příklady: Zopakujeme si jména pejsků přítomných i těch, kteří zůstali doma, zeptáme se, co si klienti pamatují z minulé návštěvy a sdělíme novinky (například Boninka je dnes doma, protože se stará o štěňátka). Při příští návštěvě prověříme, zda si klienti tuto informaci pamatují.

   2. Drobné treninkové aktivity na rozvoj jemné motoriky, koordinace, vnímání, citlivosti
Příklady: Přímý kontakt klientů s pejsky (hlazení, krmení z ruky, klienti dávají psům snadné úkoly jako např. podávání packy)

   3. Drobné treninkové aktivity na koncentraci, pozornost, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací
Příklady: Ukazujeme nové cviky, co se pejsci naučili. Předvedeme metodiku výcviku. Hra „Hádej, co to je“
- přineseme zajímavé předměty (např. skládací psí domeček, skládací miska na vodu)


   4. Drobné treninkové aktivity na rozvoj řeči, schopnosti vyjadřování a porozumění Příklady: Další přímý kontakt s pejsky (hlazení, krmení z ruky) a přitom se snažíme s klienty si povídat. Máme společné zájmy - klienti DS Mitrov jsou především lidé s vřelým vztahem ke zvířatům, drtivá většina měla doma svoje psy a jiná domácí zvířata. Někteří jsou bývalí myslivci, případně mají se psy i výcvikové zkušenosti.

Jednotlivé treninkové aktivity různě obměňujeme a snažíme se přicházet s novými nápady.

V závěru pejsky uvolníme, necháme volně procházet mezi klienty, kdo chce, pejska si zavolá a pohladí. Většinou však pejsci obejdou všechny, aby zjistili, kdo má pro ně ještě něco dobrého.

Klienti krmí pejsky minipiškoty, které pro ně mají asistentky připravené. Někteří klienti na pejsky myslí sami a připraví si pro ně vlastní piškotky. Spoustu dobrot samozřejmě vždy máme u sebe.

Na návštěvy v Domově pro Seniory v Mitrově se naši pejskové vždycky moc těší. Už od parkoviště máme co dělat, abychom je udrželi na vodítkách, nemůžou se dočkat. Snad se naši senioři na nás vždycky těší, jako my na ně, a snad si to vždycky užijí, stejně jako my a naši psi.

Článek byl napsán proto, že bychom se chtěly podělit zkušenostmi a případně inspirovat další. Budeme rádi, pokud se další členové také podělí o svoje zkušenosti a nápady.

Bohdana Melicharová a Eva Pelikánová
Členky CANTES Východní Čechy, z.s.

Osobní pohled od Miroslavy Špačkové z DS Mitrov:
V domově pracuji již 14 let a mám tedy srovnání s různými přístupy canisterapeutů. Z mého pohledu je nynější canisterapie vykonávána terapeutkami Evou Pelikánovou a Bohdanou Melicharovou na nejvyšší úrovni, která na Mitrově kdy probíhala. Obě ženy přijíždí do domova vždy velmi precizně připravené, dováží spoustu podnětů, při práci jsou obě velmi kreativní. Svůj způsob komunikace a přístup ke klientům zcela přizpůsobují naší cílové skupině, což jsou senioři s velkou mírou podpory a pomoci, také s demencí. Psi jsou velmi dobře cvičení, ukáznění, dobře spolupracují jak s autoritou vlastního pána, tak s klienty domova. Velmi přínosná je jak skupinová tak individuální terapie, kdy má možnost zažít kontakt se psy téměř každý klient. Psychické naladění klientů během canisterapie je zcela odlišné od chvílí, kdy nepřichází žádný podnět. V neposlední řadě je nutné poděkovat za obětavost všech lidí, kteří mají takto záslužnou činnost na starosti. Práce je to zcela dobrovolná, bez nároku na honorář a o to je v dnešní době cennější.