Setkání se studenty VOŠ pedagogické Litomyšl
01.12.2009

Přinášet poznatky o činnosti canisterapie je možností, jak vyvolat zájem. Po seznámení s povinnostmi může zájem pokračovat. Proto každá podobná akce, kterou v poslední době členové skupiny Polička vykonávají, může mít výsledky. Seznamování s canisterapií se koná v určených dnech v Pardubicích na výstavě "Psí život".

Poslední den v listopadu navštívili dva členové CANTES o.s skupiny Polička VOŠP v Litomyšli, aby studenty seznámili s canisterapií. K besedě se přihlásilo více studentů než se počítalo, proto se rozdělili na dvě skupiny. Studenti se brzy seznámili se čtveřici pejsků, třemi border koliemi a starým německým ovčákem. Následovala beseda o canisterapii s ukázkami výkonů psů, do které se zapojily i studentky. Chlapců bylo méně a byli pověřeni provádět záznamy z besedy videokamerou a fotoaparátem. Bohužel žádná fotka nedopadla. Ještě, že několik fotografií pořídila členka Jana Pucherová, která prováděla ukázky s border koliemi. Požádali jsme účastníce, které si pořizovaly foto mobilními telefony, zda by nám tyto fotky poslaly.

Značným úspěchem by jistě bylo, pokud by se i za několik let někdo z účastníků aktivně zapojil do canisterapie. Stále více studentů zaměřuje své absolventské až diplomové práce na zooterapii a její část canisterapii. Zároveň se obrací na canisterapeutické organizace s dotazníky a spolupráci. Bylo by jistě dobré, pokud by zájemci o výkony canisterapie byli také vystudovaní v oborech do kterých canisterapie zasahuje. Tak se praktická činnost propojuje se vzděláním a přenáší na klienta. I ve skupině CANTES o.s. se stále zvyšuje počet vystudovaných v oboru, kde je canisterapie "doma". To neznamená, že jsou ostatní členové druhořadí. Všichni, kteří se snaží pomáhat těm potřebným bez rozdílu postižení, patří do "canisterapeutické rodiny skupiny Polička". Proto jsme si všichni rovni a rozdíl je pouze v možnostech činnost vykonávat.

To, že mohu vykonávat canisterapii v několika zařízeních je pouze proto, že jsem v důchodu a snažím se předehnat to, co pravděpodobně za čas nebudeme se čtyřnohým kamarádem dělat. Každá snaha dávat o sobě jako skupině vědět a tak prosazovat canisterapii je přínosná. Poslední dobou je takových akcí více a tak musíme doufat, že se rozšíří naše řady o spolehlivé členy a tím se dostane pomoci mnoha klientům. Může to být pouze osobní přání, aby se skupina rozšiřovala o takové členy. Pravděpodobně má CANTES o.s. dost náročné podmínky a tak dochází i k takovému skoro nucenému odchodu člena s dobrou činnosti.