Základní podmínky pro zájemce o členství v CANTES o.s.
18.02.2011 (aktualizováno)Každá organizace má své podmínky pro přijímání členů. Také CANTES o.s. takové podmínky musí mít, jelikož se jedná převážně o činnost, kdy členové pomocí psa pomáhají zlepšovat život různě postiženým.

Máte-li zájem stát se členem, přečtěte si podmínky a vyplňte on-line přihlášku do CANTES o.s. skupina Polička.
Svojí a psí fotografii pošlete na mail: kansky@cantes.cz
Další potřebné informace dostane žadatel mailem nebo telefonicky.


Podmínky a výhody pro nové zájemce o členství CANTES o.s. (skupina Polička)

 • Canisterapie v CANTES o.s. se vykonává bez nároku na mzdu za výkony

 • Canisterapie se vykonává v odobě osobního volna
  (je proto nutné uvážit, zda bude mít člen dostatek času na pravidelnou činnost)

 • Člen organizace se zúčastní školení členů minimálně 1x za rok (akce zajistí skupiny)
  Porušení tohoto bodu může být potrestáno peněžní pokutou nebo následným vyloučením.

 • Před nasazením na výkony canisterapie musí mít člen k předložení tyto doklady:
  - Platný očkovací průkaz (očkování proti vzteklině, pravidelné odčervení, příp. vyšetření na přítomnost parazitů)
  - Veterinární potvrzení o klinickém stavu psa, ne starší než 1/2 roku
  - Pojištění na škody způsobené psem
  - doklad o způsobilosti vykonávat canisterapii jako tým (certifikát, nebo průkaz psa vydaný CANTES o.s.)

  (tyto doklady je nejlépe ofotit a ponechat v evidenci v zařízení)

 • Canisterapii smí psovod vykonávat pouze se psem, se kterým vykonal canisterapeutickou zkoušku

 • Člen se podílí na činnosti canisterapeutické skupiny do které se přihlásil (osobní rozhodnutí)

 • Zájemce o členství při podání přihlášky vedoucímu skupiny uhradí členský příspěvek
  - vstupní 300,-Kč a další roky pouze 100,-Kč (do 15.2.) na účet skupiny 43-8161950257/0100

 • Pro zadání - objednávku na doklady musí žadatel poslat svojí fotografii (musí odpovídat standardu osobních dokladů) a také foto psa (v podobné kvalitě). Dále oznámí s přihláškou velikost (S, M, L,..) a barvu trička, kterou si vybere. Každý nový člen dostává tričko se znakem organizace, dále zdarma certifikát a průkazku psa.

 • Některé akce skupiny (školení, zkoušky) nebo ty které člen sám zajistí, mohou být po domluvě částečně hrazeny z peněz skupiny (ubytování, parkování aut, ustájení psů, pronájem prostorů na akci i proplacení lektorů a jiných pracovníků na akcí - veterinář).

 • První canisterapeutickou zkoušku má každý pes zdarma.

 • Skupiny podle finančního zajištění vybavují své členy pomůckami na canisterapii a pomáhají částečně hradit náklady na canisterapeutickou činnost.

 • Canisterapeutické zkoušky smí provádět pouze člen CANTES o.s.

 • Po nástupu canisterapeutického týmu k výkonům, jedná člen společně s vedením skupiny s úřady o snížení nebo zrušení poplatků ze psa. Většinou se jedná o osobní žádost (dle jednotné žádosti, lze upravovat podle požadavků úřadů)

 • Odejde-li člen, nebo je-li mu ukončeno členství pozbývá certifikát platnost a měl by být vrácen. Pokud nebude vrácen je bývalý člen upozorněn na případné zneužití tohoto dokladu a při zjištění, že canisterapii vykonává "na černo" bude to ohlášeno zařízení, kde canisterapii provádí s upozorněním na neplatnost dokladu. Také na webech skupin bude zařazen do "týmů, které ukončili činnost". Skupiny mohou mít zpřísnění, jako skupina Polička, pokud by bylo zjištěno, že byla provedená zkouška se psem z jiných důvodů než k výkonům canisterapie, bude se přistupovat s certifikátem pro tohoto psa jako neplatným. Placení výkonů canisterapie je hrubé porušení směrnice. Nutno vzít ohled na klienty a ne aby se staly zdrojem jak získat finance a tak klesli na žebříčku priorit na nižší stupně.