Foto z prvního dne na akci KONTAKT bB
07.09.2009

První den se zúčastnil canisterapie také golden retriever, kteří s velšterierem a německým ovčákem přinesli radost a příjemnou pohodu
       
       
   


KONTAKT bB
07.09.2009

Společnost KONTAKT bB středisko Brno již druhý rok pořádá plavecký program pro postižené děti. V hotelu s bazénem s mořskou vodou v městečku Bystrém se scházejí děti s rodiči z mnoha částí republiky. Již v loňském roce jsme zde prováděli s dětmi canisterapii. U rodičů i dětí to přineslo ohlas a žádali opět i pro letošek canisterapii a pokud možno s více pejsky. První den dvě hodiny se třemi psy a další den opět dvě hodiny se dvěma pejsky