PSÍ ŽIVOT - název výstavy ve Východočeském muzeu Pardubice
20.10.2009

Byli jsme požádáni o podílení na výstavě VČ muzea, stejně jako policie a záchranáři. Jsou určeny dny přednášek - besed s dětmi a mládeži jak se při různých výkonech využívá psů. Výstava trvá od října 2009 do poloviny ledna 2010. Jistě je dobře seznámit děti a mládež se psy jako neodlučitelnými pomocníky. Dokázat, že psi nejsou pouze pro dělání krvavých ran, které mohou vést i k smrti od dětí po seniory. Přednášky jsou v kapitolách: léčí - chrání - pomáhají. Canisterapie má kapitolu "léčí" Besedu provádí aktivní canisterapeutické týmy. To je psovod canisterapeut a jeho pes. Tým musí mít splněné podmínky pro tuto činnost. Tyto týmy patří do skupiny CANTES o.s. Polička, která je převážně zaměřená na výkony canisterapie v Pardubickém kraji. 16.10.2009 se uskutečňuje první přednáška spíše beseda. Problém byl, že děti nechtěly pustit nového čtyřnohého kamaráda a jeho dvoučlenný doprovod domů.