Canisterapie v rodině
01.03.2010

Canisterapie má široké využití. Mnoho skupin klientů využívá výkonů canisterapie a to od zdravých i postižených dětí ve školkách a školách. Další klienti v mnoha zařízeních kde jsou mentálně, tělesně a kombinovaně postižení. Zapomíná se na činnost canisterapie v rodinách a to hlavně na děti.

Zde členka naší skupiny paní Eva Dalecká vykonává canisterapii ve městečku Chrast s fenou biegla Viky. Fena Viky přináší dětem v rodině mnoho pozitivního. Pro autisty je dobré provádět canisterapii ve známém prostředí a postupně zatěžovat po návyku na psa.