Předvánoční setkání dětí a seniorů s canisterapií ve Svitavách
16.10.2015

Zuzka Soukupová poslala fotografie z akce pořádané společně se ZKO Svitavy Lačnov v Seniorcentru ve Svitavách.

Jednalo se o předvánoční setkání seniorů ze Seniorcentra a dětí z Krizového centra ve Svitavách, kdy jsme chtěli umožnit kontakt dětí a seniorů. Oběma stranám vzájemný kontakt chybí a dětem i seniorům se setkání velmi líbilo.

Kromě Zuzky a Foxe se zúčastnila i Verunka Palové a Dusty, kteří společně ukázali i to, jak skvěle zvládají dogdancing:)