Speciální škola Svítání v Polabinách II
16.05.2011

Romana Pešková (dříve Zitová) poslala další sérii fotografií z canisterapie ve Svítání v Polabinách.

I letos se jí také podařilo sehnat sponzorský dar, za celý Cantes o.s. skupinu Polička moc děkujeme!