O nás
15.03.2011 (napsáno pro www.cantes.eu, upraveno)
Historie vzniku Cantes

Začátky canisterapie u nás

Canisterapie byla v naší republice v plenkách i když v některých místech se začínala dostávat do podvědomí obyvatel v devadesátých letech minulého století. Důvod založení canisterapeutické organizace byla televizní ukázka canisterapie v dětském oddělení nemocnice v USA. Bohužel literatura o canisterapii u nás nebyla. Proto jsme myšlenku na canisterapii odložili.

Po několika letech začal kynolog psát o canisterapii články do regionálních novin se snahou vyvolat zájem. Články byly informativní, protože zkušenosti nebyly. Na články se ozvaly dvě pejskařky. Dohoda znamenala jezdit na místa, kde byla canisterapie na vyšší úrovni. Veškeré náklady si hradila „trojka“ zájemců z vlastních peněženek. Doprava, nocležné a stáže. Učení, poznávání a dále seznamovat občany s poznatky za pomoci tisku.

Založení svazu roku 2002

Začátkem roku 2002 jsou vypracovány potřebné dokumenty a požádáno o registraci Canisterapeutického svazu na MV. Registrace provedena 4.6.2002. Zájem o zapojeni do svazu je spíše zkušební, protože při poznání náročnosti činnosti mnozí organizaci opouští. Také zájem různých zařízení o canisterapii je mizivý. Neznámá terapie nebudí jistotu. Myslí si, že se jedná o šarlatánství.

První canisterapii vyzkoušela Speciální škola v Poličce. Ze začátku pouze jeden canisterapeutický tým, který upoutal svými výkony s různě postiženými dětmi. Jedné canisterapie se jako pozorovatelé zúčastnilo vedení města. Právě vedení města a škola mají tehdy podíl na rozšíření canisterapie tím, že o této činnosti hovoří na různých sezeních.

Nejdříve jezdí dva členové do zařízení, kde je o canisterapii zájem. Teoreticky jsou zájemci seznamováni členkou svazu PhDr. Zlatou Pražanovou a praktické výkony předvádí pes Blesk za vedení psovoda Zdeňka Tauera. Končilo to mazlením přítomných (personál i klienti) s Bleskem. Canisterapie se rychle rozšířila do měst Polička, Svitavy a Bystré. Canisterapeutický svaz byl zaměřen na provádění výkonů ve třech krajích. Pardubický, Královehradecký a Vysočina.

Vznik canisterapeutických skupin po celé ČR

Přes těžké začátky se členská základna rozšiřuje a to o zájemce z celé republiky. To již na Poličku bylo moc a tak se postupně vytvořily canisterapeutické skupiny. Praha, Brno, Náchod, Svitavy, Polička, Třebíč, Ústí nad Orlicí, Kladno a Opava. Další skupiny Nové Město na Moravě, Děčín, Ostrava končí po krátké době z různých důvodů.

Canisterapie není jako kynologický sport, aby se zviditelnili jedinci. Dále pak náročnost a podmínka, že se canisterapie vykonává pod svazem zdarma a ve svém osobním volnu. Další podmínkou pro členy svazu bylo, zúčastňovat se alespoň jednou ročně školení. Zde se několik skupin (vedoucích) zbouřilo s odůvodněním, že svaz je dobrovolná organizace a tak nemůže členům nařizovat. Proto odešly ze svazu a vytvořili si vlastní organizace. Svaz sice značně oslabil, ale zároveň zodpovědně posílil. Bohužel z těch co odešli mnozí ukončili činnost zcela.

Je zajímavé, že každé početné oslabení nahradili jiní členové a to ve větším počtu. Výsledky svazu byly dobré, proto se zájem ze strany různých zařízení zvyšoval. A tam kde canisterapie již probíhala, přibývalo žádostí o rozšíření na další oddělení.

Vznik samostatného občanského sdružení Cantes

Svaz se opět rozdělil na přelomu let 2007 a 2008 a to na tři občanská sdružení. Tehdy 18 členů vytvořilo dobře prosperující organizace Canisterapie o.s., dále Kladno s 10ti členy a největším byl CANTES o.s. s 56 členy. Do roku 2011 má CANTES o.s. 112 členů, někteří odcházejí a noví se zase hlásí. Početně je nejsilnější skupina Polička, následuje skupina Brno, Třebíč a Opava.

Bohužel i tyto počty jsou nedostatečné a to znamená odříkat zařízením jejích požadavky, i když to je nepříjemné. V dnešní době není mnoho těch, kteří by měli zájem pomáhat různě postiženým. Od kojeneckých ústavů, zařízení pro dětí a mládež, škol, ústavů, stacionářů, nemocnic, zařízení pro seniory a mnoha dalších kde canisterapie pomáhá a nebo by pomáhat mohla.

Také některé canisterapeutické týmy končí činnost z různých důvodů. Nemoc, úmrtí, stáří většinou u psů. Rodinné starosti apod. Je škoda již zacvičených a odborně zdatných canisterapeutických týmů. Každý zájemce si musí předně uvědomit, že priority jsou sociální cítění, láska, pochopení a cit ke klientům. Schopnost jednání, spolupráce s personálem a vedením zařízením kde canisterapie probíhá, nebo se připravuje.