Poznatky a zkušenosti na pokračování
20.07.2007

Další oddělení


Na dalším oddělení jsou klienti z části nemobilní a z části schopni pohybu, ale všichni se značným mentálním postižením. Zde se provádí také polohování třeba po operaci kloubů apod. Zde musí být pes více odolný, protože se stává, že klient hladí psa a při dokončování pohybu vytrhne srst psovi. "Trimování". Také je vábí uši psa. Psovod i odborný pracovník ústavu zabraňuji tahání za uši psa. To trimování se nechává, pokud to nevadí psovi. Narušili bychom pohyb klientovi. Pes působí i na klienty, kteří nechtějí chodit. Na krátkou procházku se psem jdou. Toto oddělení má druhou část a to je výchova. Zde se jedná o klienty s různým stupněm mentální retardace, ale většinou pohybliví. U některých mužů se projevuje různá agresivita jak ke psovodům, tak ke psům. Pro uklidnění se provádí pokládání klientů hlavami na ležícího psa. Stal se však případ, kdy čtyři ležící klienti jsme neuhlídali a jeden začal trhat slabiny psovi. Pes se po klientovi prudce otočil, ale nekousnul. Od té doby se tento cvik provádí pouze po dvou klientech. Snaha do psa kopnout, nebo silně stisknout nohu, ohon a podobně se většinou již odstranila a raději si psa vodí bez ubližování. Byli by z vodění psa v tu dobu vyloučeni. U mnohých se odstranil strach ze psa. Dokáži si psa pohladit, vést na vodítku i dát pamlsek. Přítomnost psa je pro ně radostná událost. Pes má vliv na klienty, kteří odmítají jít ze schodů nebo se obávají chodit do kopečků. Při zaměření na psa si ani neuvědomí, že provádí to čeho se obávali.
Na jiném oddělení jsou klienti mobilní, ale se značnou obavou ze psa. Výkony se provádí jako u předešlé skupině, ale náročnost se zvyšuj u některých při podlézání a překračování psa, případně granulování a podávání pamlsků. Také zde se i po krátké době zvyšuje zájem a radost ze psa. Případná agresivita rychle ustupuje, ale k osobám se někdy ukáže silným stiskem, kdy klient chce na sebe upoutat pozornost. Vedení ústavu má zájem o zvýšení počtu canisterapeutických týmu. Canisterapie má značný vliv na takto postižené klienty.

ÚSP pro postižené ženy


Ústav žen s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením vybral 28 klientek do čtyř skupin a tak by se měly skupiny střídat po týdnu. Zájem byl tak velký, že místo sedmi ve skupině se sešlo na canisterapii i přes dvacet klientek. Na jednoho psa to bylo mnoho a to jsme ještě občas chodili k "ležákům". Bylo dobře, že se klientky chovaly vzorně a čekaly, až na ně přijde řada. Prováděli jsme jemnou motoriku jako česání a kartáčování psa. Kombinace jemné s hrubou motorikou a to pracovaly ve dvojících. Jedna sejmula obojek a druhá nasadila. Obě připevnily vodítka a šlo se na procházku po chodbách i do schodů.

Provádělo se granulování ve skupinách, kdy si klientky lehly na zem spojily se za ruce, kde byl ukryt pamlsek. Další klientka dala několik pamlsků na těla i obličej klientek. Pes přihlížel a čekal na povel, aby mohl pamlsky najít a pochutnat si. Další oblíbená činnost byla podlézání psa a potom překračování. Masáže rukou jazykem a mordou psa jsme prováděli tak, že klientka dostala do ruky pamlsek a ruku uzavřela v pěst. Pes se snažil dostat pamlsek jak jazykem tak strkáním do ruky mordou.

Mazlení se psem. Pes na povel vyskočil předníma nohama do klína klientky, ta jej objímala a mazlila se s ním. Klientka si lehla na záda a pes se postavil nad ní. Úkol byl uchopit psa za přední nohy křižně rukama. Dále se nadzvednout a psa obejmout kolem krku. U mnohých bylo značně obtížné zapojovat při svém postižení mozek k výkonům jednoduchých počtů, určování barev a v poslední době využívat didaktické pomůcky. Pod barevné papíry dáváme malinké mističky a pod určenou barvu dáme do mističky pamlsek pro psa. Je-li barva správně označená, klientka vezme pamlsek a dá psovi. Jsou dva pokusy jinak si jde klientka sednout. Proč kelímky? Protože pamlsek bez kelímku přizvedne papír a tím označí kde je. S kelímky jsou přizvednuty všechny barvy. Také počítání se provádí se psem. Kolik uší, kolik nohou, kolik to je dohromady dvě uši a ocas. Zároveň se klientky dotýkají psa – dotyková stimulace.

Didaktické pomůcky se používají podle schopností klientek. Kostky s čísly, se značkami, nebo geometrickými tvary. Dále pomůcky s různým zavíráním kapsiček kde jsou odměny pro psa. Zavírání je: suchý i běžný zip, knoflíky, šněrování, patenty . Úkol – otevřít vyjmout pamlsek, uzavřít a dát psovi. Další činnost je v otevírání různých dóz a krabiček. Jsou zde i šroubovací s různými hrdly, kdy se k vyjmutí dá použít jednoho nebo dvou prstů. Značná škoda, že je tak málo canisterapeutických týmů. Dalo by se zde využít i polohování. Přijde-li na návštěvu jiný tým CANTESu, tak se činnost zpestří a vyvolává to radost, protože se vystřídá více klientů. Bázlivost klientů téměř zmizela. Také zde byl zájem ještě více canisterapii rozšířit na další oddělení ústavu. Svaz nemá dostatek canisterapeutických týmů. Zájem lidí pomoci postiženým a zapojit se do canisterapie je minimální.

Stacionáře


Canisterapie ve stacionářích

Po úvodním seznámením a předání dokumentů vedení stacionáře, byl požadavek na odborného pracovníka stacionáře vypracovat seznam klientů a na co canisterapii zaměřit. Tento seznam byl vzájemně prodiskutován a připravená další hodina. Tak psovod věděl, kteří potřebují verbální komunikaci, nebo se zaměřit na soustředění apod. Skupina klientů beseduje s psovodem a zatím co se klienti mazlí se psem nebo jej jen hladí, psovod vypravuje o psovi a zážitky s nim. Mezi tím se obrátí na klienty s vadnou komunikaci a zapojil jej do debaty i když na krátkou dobu. Nejistota znamenala tichou řeč klienta. Je na psovodovi jakým stylem donutí klienta k vyjadřování silnějším hlasem. Nesmí jej zesměšňovat. Do stacionářů chodí převážně klienti po odchodu ze SpŠ a dále klienti středního věku. Většinou různě mentálně postižení a někteří i tělesně. Zde je činnost canisterapie velice různorodá. Od využití didaktických pomůcek až po posilování psychiky. Jemná a hrubá motorika, kam patří nasazování a odebírání obojku psovi, připínání vodítka, česání a kartáčování psa, různé hry a vodění psa, učení základních počtů, poznávání barev a tvarů vše zábavnou formou. Pes přináší sebou radost, vztah ke zvířatům a po psychické stránce velice mnoho. Pocit bezpečí, sebevědomí, vztah k lidem a zvířatům. Posilování psychiky. Hry jsou částečně napsány na jiné stránce tohoto webu. Příště o canisterapii v dalších zařízeních.

Charita - denní stacionář


Také v tomto stacionáři byly požadavky na canisterapeutické týmy a to zaměřit se na rozvoj vědomostí o psech, rozvoj verbálního projevu, podpora pozornosti a vnímání, vodění psa, rozvoj citových schopností, pocitu bezpečí, nácvik sebeovládání, motivace k pohybu, cvičení soustředěnosti, jemná motorika, polohování. Vzbudit a udržovat pozornost, citový rozvoj při depresi, pozitivní ladění. Jak je vidět, tak canisterapie zasahuje ke zlepšení mnoha poruch a nedostatků. Takto se vyjadřuje každé vedení zařízení ke každému klientovi. Potom je již na odborném pracovníku zařízení, který po odborné stránce řídí canisterapii a psovodovi, který se vyjádří ke schopnostem psa a společně vypracují postup.

Závěr


Mezi nejnáročnější canisterapii počítám práci se seniory, LDN, Penziony pro seniory a podobná zařízení. Klienti prožili mnoho těžkých chvil za svůj život a stále nemají jistotu v rodině, zároveň se obávají ztratit i to málo co doufají, že v rodině mají. Častá slova jsou, že jsou zde a čekají na smrt. Psychika je narušená i když se snaží, nedávat to navenek znát. Slabší povahy se uzavírají do sebe a dělají dojem zlých lidí. O tom jak canisterapie dokáže pomáhat jsem psal již na jiném místě dost obšírně. Tam kde je narušená psychika, tam je canisterapie schopná léčit. Canisterapie není schopná léčit klienty s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Zde usnadňuje klientům žít s postižením. Spastické stavy klientů dokáže canisterapie uvolnit na určitou dobu. Mentální postižení nikdy nevyléčí stejně jako tělesné třeba po úrazu páteře nebo poruchu hybnosti z důvodu mentálního postižení. Přesto je canisterapie velice důležitá pro všechny klienty. Pomáhá a v určitých případech i uzdravuje hlavně psychiku. Také pomáhá při rehabilitaci. Psí láska se nedá nahradit.