Květnové školení a zkoušky - očima Zdendy Tauera
15.05.2010


Již osm let od založení organizace se koná nejméně jednou ročně školení členů a zkoušky psů. Navíc i školení rozhodčích pro povahy psů a schopnost provádět canisterapeutické výkony – zkoušky. Letos podle nového ZŘ schváleného Mze.

V pátek 7.5.2010 se sešel Výkonný výbor CANTES o.s. na schůzi k řešení změn ve stanovách a závazných směrnic organizace. Nezúčastnili se dvě členky výboru (jedna menší autohavárie a druhá pracovní podmínky). I bez těchto členek byla schůze rušná, ale vždy se našla shoda. Došlo i k předání funkce vedoucího skupiny Polička. Funkci předal Zdeněk Tauer ze zdravotních důvodů a také stáří. Vedoucího skupiny Polička převzal Lukáš Kánský a jednatelkou bude Šárka Bažantová, která nahradí Zdeňka Tauera ve funkci Výkonný místopředseda CANTES o.s.

Náročné bylo sestavení "Závazných směrnic", které jsou platné jako stanovy, ale podrobněji rozepsány. Pro náročnost se pokračovalo v tvorbě těchto směrnic ještě druhý den. Skupina CANTES o.s. Polička svolala schůzi, kde byl představen nový vedoucí skupiny. Večer byly dopracovány "Vnitřní směrnice skupiny Polička". Tak to jsou spíše úřednické informace, které budou platit po schválení stanov – změn od MV. Směrnice skupiny Polička budou pro informaci na stránce webu pro členy skupiny. Tam kde to nepůjde otevřít budou směrnice zaslány mailem.

Co se dělo a jak školení a zkoušky probíhaly.

Po rušném pátečním večeru se šlo spát a žádné divení - všichni střízliví. Nikdo se nepral a byli jsme naprosto taková klidná rodina. V pátek přijelo více účastníků školení. Přijet z větší dálky brzo ráno a prožívat náročný den, je unavující.

Ráno nebylo právě nejlepší, poprchávalo, ale horší zprávy měli teprve přijít. Lektorka, která měla přednášet o psychologii a psychiatrii při canisterapii v noci prožívala nepříjemné onemocnění a ani ráno nebyla schopná přijet. Telefonicky se tedy omluvila. Řešilo se to prodloužením veterinární besedy s MVDr. Renátem. Ve stejné době zároveň probíhalo školení dvou nových rozhodčích. Přibude tak jedna rozhodčí v Brně a jeden v Pardubicích. Následovaly prezentace členů z výkonů canisterapie. Po obědě se v prezentaci členů pokračovalo. Výpadek byl nahrazen veselým pobíháním psů. "Bohužel zase bez pokousání a nějakých rvaček" :-) Psi se chovali dobře, i když někdy bez dozoru vypustili zadní partii co předkem dostali. Jejich páníčkové byli pravděpodobně otočení zády.


Na neděli bylo osm rozhodčích. Jeden musel odjet z rodinných důvodů, další nemohl posuzovat (na polovinu slepý). Tři rozhodčí nastoupili k provedení zkoušek se svými pejsky. Stává se, že pejsci stejně jako lidé mohou mít zažívací potíže. Člověk, který je takovou běžnou přítěží psa při zkoušce svou nervozitou, by mohl nastoupit. Pes, který má provádět výkony, je unavený a psychicky nevyrovnaný by na zkoušku nastupovat neměl. V devět hodin ráno byl nástup canisterapeutických týmů a tří rozhodčích s hlavní rozhodčí. Nová rozhodčí z Brna hodnotila výkony s hlavní rozhodčí Mgr. Karlou Podešvovou. Dětem, stejně jako dalším asistentům při zkouškách byly určeny stanoviště, kde se výkony hodnotily. Devět zkoušek ZCP1 a tři ZCP2. Na poradě rozhodčích byl dán důraz na důsledné posuzování. Ani to nemělo za následek nesplnění zkoušek a tak devět nových canisterapeutických týmů posílí řady CANTES o.s.

Ať se Vám daří pomáhat a přinášet klientům to, co má canisterapie za úkol. Vám by měla přinášet krásné pocity a radost z úspěchů. Po zkouškách (ještě s dobrými pocity) se rozloučilo vedení CANTES o.s. společně s účastníky akce se zakládajícím členem organizace, který ze zdravotních důvodů nemohl již dál funkce vykonávat. Byl to krásný akt a dar, který ohodnotil dlouholetou práci v organizaci. Bohužel musel ukončit aktivní canisterapii, jelikož před měsícem odešel jeho čtyřnohý canisterapeutický kamarád.


Je krásné, když mají mladí lidé zájem pomáhat těm, co to nejvíce potřebují. Narozdíl od těch, kterým jde jen o skládání zkoušek z různých jiných důvodů. Někdo jen pro to, aby se mohl pochlubit počtem zkoušek či ohledně hodnocení povahy pro chovnost. Do jakékoliv organizace se dostávají tito "členové" s jiným přístupem, než jakým je cíl organizace. Postupně se ale vyřazují a tak to je i v canisterapii, případně CANTES o.s.

Nutné je poděkovat všem, co dávají do canisterapie svojí lásku, cit a porozumění. To se přenáší i do osobního života. Vedení skupin musí mít radost z toho, jak pracují jejich členové. Jako starý dědek a zakladatel organizace přeji všem velkou pohodu a radost. Děkuji a děkuji za převzetí takové pochodně za ty, kteří museli a musí opustit tuto krásnou a zodpovědnou činnost. Věřte si a pomáhejte si. Jsme jedna velká rodina a je zbytečné mít mezi sebou problémy. Problémy přináší již život sám. Je opravdu těžké přijít v krátké době o psa i canisterapii bez naděje aktivně pokračovat..

Zdeněk Tauer (bývalý předseda a bývalý čestný člen)fotografie od Zdendy mladšího
- fotogalerie

fotografie od Aleny Srbkové
- odkaz na fotogalerii

fotografie od předsedy Dušana
- odkaz na fotogalerii

fotografie od Brněnské kolegyně Moniky Pelíškové
- odkaz na sobotní fotogalerii
- odkaz na nedělní fotogalerii