Sponzoři a partneři skupiny Polička
15.03.2011
Sponzor je ten, kdo dokáže, že má cit, lásku a porozumění i tam,
kde se nejedná pouze o osobní zisk.

Bohužel sponzorů a partnerů je stále méně. Mnozí pak s pohrdáním ukazují žadatelům svoji moc peněz. Prioritou je pro mnohé vlastní bohatství a pouze své nejbližší okolí.

Členové Cantes o.s. vykonávají canisterapii zdarma a ve svém osobním volnu. Navštěvují stacionáře, domovy pro seniory, ústavy sociální péče, léčebny dlouhodobě nemocných, dětské domovy, ale i školy a školky. Proto se snažíme členům všemožně pomáhat, vyjednávat úlevy, proplácet pobyt na povinných školeních, hradit psům očkování nebo krmení a žádat o finanční prostředky. Pomůcky pro canisterapii, jsou mnohdy velmi drahé a členové si je nemohou dovolit sami kupovat.

Na štěstí se najdou lidé, kteří nám chtějí pomáhat a váží si naší práce pro naše bližní, kterým tak můžeme s našimi psími parťáky přinášet radost a smích, překonávat strach a ostych, učit vztahu ke zvířatům, obohacovat jejich životy o nové zážitky a mnohdy jsme jednou z mála radostí na sklonku života.

Jsme jim proto moc vděční a jen slova díků nestačí.

Pro naše partnery a sponzory nabízíme umístění loga na našich webových stránkách.
Prostor pro prezentaci firmy s odkazy na vlastní web.
K dispozici jsou smlouvy o poskytnutí sponzorského daru, na základě které si můžete snížit základ daně.
Najdou se však i sponzoři, kteří nechtějí být nikde uvedeni, s těmi "naší odměnu" řešíme individuálně..:-)

Jak nám můžete pomoci:

. Finančním darem na účet skupiny
(číslo účtu Cantes o.s. skupiny Polička: 43-8161950257/0100, IČO: 720 23 864)

Víše částky záleží na každém dárci, do zprávy pro příjemnce prosím uvádějte, že jde o sponzorský dar a případně jméno nebo název firmy. Pro domluvení podrobností a vyřízení dokumentů kontaktujte vedoucího skupiny Polička Lukáše Kánského (mobil: 775 384 897, e-mail: kansky@cantes.cz)

. Hmotným darem nebo službami
(např. zakoupením granulí pro naše psí terapeuty, odčervovacími tabletami, pomůckami, poukazem na nákup zboží a pod., vždy nás ale předem kontaktujte, protože každý pes je krmen jiným krmivem a je nutná předchozí domluva)

Některé firmy nám poskytují (např. na školení členů) krmivo nebo vzorky krmiv. Takové firmy oslovujeme většinou sami, ale třeba právě vaše firma nám může něco přínosného nabídnout. Ať už krmení nebo např. přednášky nebo ukázku výcviku týkající se psů. Budeme vděční za vaší nabídku a naši pejsci to jistě ocení. Přátelské olíznutí rozdávají na počkání.:-)

. Způsobem, který se netýká ani jedné z výše uvedených pomocí
(Vaší představivosti meze neklademe)

V případě zájmu kontaktujte vedoucího skupiny Polička Lukáše Kánského
(mobil: 775 384 897, e-mail: kansky@cantes.cz)